• Log in

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Op deze pagina willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Twist Retail VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten van Twist Retail worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden teneinde bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 • Communicatie over de bestelling(en).
 • Het uitvoering geven aan een bestelling en het leveren ervan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de bestelling. Voor de bovenstaande doelstelling hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • E-mail
 • Factuuradres
 • Afleveradres (indien afwijkend van het factuuradres)

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen bij iedere bestelling, dus ook bij een bestelling als gast. Indien u een account heeft (dit is niet verplicht), worden deze gegevens ook bij uw account opgeslagen. Dit zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen en zodat u altijd uw orderhistorie en oude facturen kunt inzien.
Uw persoonsgegevens worden daarnaast ook in onze financiële administratie opgeslagen, minstens gedurende de bewaartermijn die op grond van de wet is vereist. Ook worden de noodzakelijke gegevens verstrekt aan vervoerders zoals PostNL etc, uiteraard is dit nodig voor het verzenden van uw bestelling.
U kunt er zelf ten alle tijde voor kiezen om uw account door ons te laten verwijderen, stuur ons hiervoor een email.

Fijn om te weten

 • Wij slaan géén IP adressen op
 • Wij slaan géén betaal- of bankgegevens op
 • Wij zullen gegevens nooit aan derden verkopen
 • Wij gebruiken enkel functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website